ПРОГРАМА за дейностите по НП „Иновации в действие“ ,
МОДУЛ 1: Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“

Партньори:
Гимназия с преподаване на чужди езици "Симеон Радев", гр. Перник;
Средно училище с преподаване на немски език "Фридрих Шилер", гр. Русе;
Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици "Димитър Димов", гр. Плевен;
Професионална гимназия по химични и хранителни технологии, гр. Пазарджик;


Място и период на мобилността: гр. Перник, 13.04. – 15.04.2022 г. - Програма

Място и период на мобилността: гр. Русе, 27.04. – 30.04.2022 г. - Програма