Перник

Иновативно училище
„Общуване без граници“

 • Учениците от ГПЧЕ «С. Радев», изучават два чужди езика и знанията и уменията в областта на медиите и комуникацията ще повиши тяхната компетентност и конкурентноспособност на пазара на труда.
 • По-задълбоченото познаване на новите медии е целта на въведената иновация за новопостъпилите осмокласници през учебната 2021/2022 година в профил «Чужди езици».
 • Успоредно с овладяването на чуждия език, учениците, обхванати в новата иновация, ще се запознаят с медийната панорама на целевата държава.
 • С помощта на медиите учениците ще могат да слушат музика, да разглеждат забележителности, да видят готварски рецепти, документални филми, да четат вестници, списания и книги в съответствие с тяхното езиково ниво. а чуждия език, учениците, обхванати в новата иновация, ще се запознаят с медийната панорама на целевата държава.

Същност на иновацията

Въвеждане на нов учебен предмет „Основи на медии и комуникация“ в 8 клас за учебната 2021/2022 г. - 2 учебни часа седмично, 72 учебни часа годишно.

 • Обучението е насочено към овладяване на базови знания и умения, свързани с медиите, с цел изграждането на комуникативна компетентност на ученика и приложението ѝ в областта на дигиталните технологии.
 • По-задълбоченото познаване на новите медии е целта на въведената иновация за новопостъпилите осмокласници през учебната 2021/2022 година в профил «Чужди езици».
 • Успоредно с овладяването на чуждия език, учениците, обхванати в новата иновация, ще се запознаят с медийната панорама на целевата държава.
 • С помощта на медиите учениците ще могат да слушат музика, да разглеждат забележителности, да видят готварски рецепти, документални филми, да четат вестници, списания и книги в съответствие с тяхното езиково ниво. а чуждия език, учениците, обхванати в новата иновация, ще се запознаят с медийната панорама на целевата държава.

Въвеждане на учебен предмет „Медии и комуникация“ в 9 клас за учебната 2022/2023 година – 2 учебни часа седмично, 72 учебни часа годишно.

 • В този клас се изучават систематично видовете медии, придобиват се базови знания и умения за жанровете, дебатиране, (журналистическо) проучване, интервю, репортаж, коментар.
 • Акцентът в обучението в 9 клас е върху използването на адаптивни и интерактивни учебни материали, целящи да формират знания и умения за прилагане на технологиите и новите медии.

Въвеждане на учебен предмет „Медии и комуникация“ в 10 клас за учебната 2023/2024 г. – 2 учебни часа седмично, 72 учебни часа годишно.

 • В 10-ти клас ще се приложат натрупаните теоретични знания: анализи на източници за достоверност, коментари и презентации на тема фалшиви новини, цензура и свобода на словото, репортажи за актуални политически, икономически и културни събития от живота на града, интервюта, организация и провеждане на дискусионно студио.

Учениците и учителите от СУПНЕ"Фридрих Шилер" - град Русе, ПГПЧЕ"Димитър Димов" - град Плевен и ПГХХТ - гр. Пазарджик присъстваха на открити уроци:

 • Тема на урока "Фалшиви новини" на френски език
  Във връзка с популяризиране на проекта за иновативно училище „Общуване без граници“ и осъществяване на национална програма "Иновации в действие", на 14.04.2022 г. бе проведен открит урок на тема „Фалшиви новини“ от Цветанка Ташкова /учител по френски език/. Представени бяха, чрез интерактивни методи, видеа и разнообразни ресурси, примери за фалшиви новини, история на фалшивите новини, видовете фалшиви новини, характеристики и терминология на фалшивите новини, а във втората част бяха поставени практически задачи, свързани със създаване на фалшива новина, устно експозе, игри.
 • Урок по английски език на тема „Устно експозе по филм“.
  Един интерактивен час по иновативния предмет „Медии и омуникация” премина в няколко етапана тема „филми”:
  • Куиз в който учениците трябваше да познаят касов филм по музиката от него
  • Монолог от филма”10 неща, които мразя в теб”, който учениците имаха за диктовка, след което възпроизведоха по памет – изключително приятно изживяване
  • Терминология, свързана с филмовата индустрия
  • Кратък проект по групи в които учениците разказаха за свои любими филми, ползвайки определени изрази
  • Кратко видео за тийнейджъри – учениците изказаха мнение и бяха трогнати до сълзи
  • Игра, която включваше думите, които бяха преподадени
 • Урок по немски език с нови методи на преподаване. Тема: „Консумация и хранене”.
  Учениците се разделиха на малки групи и самостоятелно разработиха в часа съдържанието на текст за предимствата и недостатъците на безмесното хранене.
  Като метод беше избрана „къщата на въпросите”, при който учениците един на друг си задават въпроси към текста и им отговарят.
  Въпросите трябва да отговарят на изискванията за репродукция, трансфер и рефлексия на съдържание.
  В края на часа всеки един трябваше да изгради мнение по въпроса, кой тип хранене предпочита /всеяден, вегетариански, вегански/, като застават до съответните табели в класната стая.